Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului

Conţinutul site-ului LaDORNA este protejat de Copyright.

LaDORNA este o marcă înregistrată a DORNA LACTATE S.A., iar toate textele, pozele, graficele şi alte elemente sunt proprietatea DORNA LACTATE S.A.

Site-ul LaDORNA nu poate fi modificat, copiat, distribuit, transmis şi nici reprodus pe căi electronice, magnetice sau optice, în totalitate sau în parte, fără un acord prealabil primit în scris din partea DORNA LACTATE S.A..

Prin accesarea acestui website, utilizatorii acceptă termenii şi condiţiile de faţă, aflate  în conformitate cu legile clauzelor de înlăturare a  răspunderii, politicii de protecţie a datelor private şi politicii de cookies.

Utilizatorilor NU le este permis:

LaDORNA îşi rezervă dreptul, în mod unilateral, de a înceta sau suspenda accesul către site sau către o parte din acesta, la orice moment, pentru orice motiv sau fără motiv, fără notificare prealabilă şi/sau fără notificare.

Orice date cu caracter personal furnizate de utilizatori, precum numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail, transmise prin site, e-mailul de contact sau prin altă modalitate vor fi folosite in conformitate cu Politica de Confidenţialitate. Orice alt fel de comunicări sau materiale transmise de utilizatori pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidenţiale şi neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

LaDORNA şi SC. DORNA LACTATE S.A, precum şi funcţionarii, directorii, agenţii sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conţinutului său. SC LaDORNA Lactate SA nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruşi care ar putea infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site sau descărcarea oricărui material, informaţii, text, imagini video sau fişiere audio de pe acest site.

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea SC DORNA LACTATE SA. Astfel de link-uri pot fi folosite de utilizatori doar cu acordul prealabil al SC DORNA LACTATE SA.

Site-ul poate include şi link-uri către alte site-uri care nu sunt aflate în proprietatea SC DORNA LACTATE SA şi pentru conţinutul cărora DORNA LACTATE SA nu îşi asumă nicio responsabilitate.

SC DORNA LACTATE SA poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare prin actualizarea acestora. Utilizatorii au obligaţia să respecte oricare şi toate astfel de revizuiri. Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de ameninţare, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naştere responsabilităţii civile sau încălca vreo lege. Compania va coopera deplin cu orice autorităţi care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă Companiei să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informaţii sau materiale.

Politica de confidenţialitate

Toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul LaDORNA sunt prelucrate conform prevederilor legale în vigoare în România.

DORNA LACTATE SA se angajează să nu dezvăluie nicio informaţie cu privire la vizitele utilizatorilor pe site, exceptând situaţiile legale. La orice vizită a site-ului, serverul de web înregistrează automat numele furnizorului de servicii internet şi site-ul web vizitat. Alte date personale vor fi stocate doar dacă sunt oferite voluntar de către utilizatori, de exemplu completând formularul de contact, înscrierea într-un concurs şau sondaj de opinie.

Cand prin intermediul prezentului site utilizatorilor le sunt solicitate informaţii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicaţiilor disponibile pe site.

Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail), modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate produsele şi/sau serviciile DORNA LACTATE SA, dar poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi intrebarilor utilizatorilor site-ului, informaţiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice.

Datele utilizatorilor vor fi folosite de DORNA LACTATE SA în următoarele scopuri, în conformitate cu legislaţia actuală privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal:

- marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail şi SMS cu privire la produse şi servicii (inclusiv noile produse şi servicii ale DORNA LACTATE SA), promoţii, concursuri sau orice alte acţiuni de marketing desfăşurate de către DORNA LACTATE SA şi de partenerii săi şi administrare a bazei de date clienţi (consumatori, numai în măsura în care persoana vizată şi-a exprimat acordul expres şi neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului şi/sau telefonului în acest scop;

- în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră, inclusiv pentru asistenţă clienţi. DORNA LACTATE SA se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal transmise de către utilizatori prin intermediul Site-ului şi să nu le dezvăluie către terţe părţi, cu excepţia situaţiei în care nu se află între partenerii agreaţi în mod expres de către DORNA LACTATE SA. Într-o asemenea situaţie, DORNA LACTATE SA se va asigura că partenerul colaborator, ales cu atentie, va îndeplini cerinţele legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

- în scopuri statistice, pentru evaluarea gradului de satisfacţie al clienţilor în raport cu produsele LaDORNA. Răspunsurile utilizatorilor sunt strict confidenţiale şi vor fi utilizate exclusiv în scopul îmbunătăţirii serviciilor noastre; datele sunt colectate şi prelucrate prin intermediul unei aplicaţii externe astfel încât nu va exista nicio conexiune între datele cu caracter personal ale utilizatorilor şi răspunsurile date de utilizatori prin chestionar.

Orice persoana care viziteaza site-ul LaDORNA şi care ofera date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele:

•  prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către DORNA LACTATE SA în vederea efectuării de studii de piaţă; •  transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct, numai în măsura în care persoana în cauză şi-a exprimat acordul cu privire la primirea unor asemenea informaţii, prin bifarea în mod corespunzător a căsuţei indicate; •  soluţionarea de către DORNA LACTATE SA a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate . •  alte activităţi întreprinse de DORNA LACTATE SA şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

DORNA LACTATE SA va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Tuturor persoanelor care transmit catre site-ul LaDORNA datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001, urmând a fi informaţi prin anunţul făcut public de către DORNA LACTATE SA prin acest sistem asupra drepturilor lor:

•  dreptul de acces , respectiv DORNA LACTATE SA are obligaţia să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediată pe adresa Str. Bilciuresti nr. 20-22, Bucuresti în atenţia Relaţii Clienţi; •  dreptul de intervenţie asupra datelor, respectiv DORNA LACTATE SA are obligaţia să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conforma dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; •  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale • dreptul de a sa adresa justiţiei •  dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc pe utilizatori şi de a solicita ştergerea datelor personale ale solicitantului*.

Observaţie: * orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; * orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pe lângă termenii şi condiţiile care sunt reglementate în politica site-ului, utilizatorii înţeleg şi acceptă faptul că DORNA LACTATE SA poate culege şi păstra date despre persoanele care vizitează acest site.

Aveţi dreptul de a ne cere să ştergem informaţiile referitoare la persoana dumneavoastră contactându-ne la adresa: contact@ladornaromania.ro